[if lt IE 9]>
banner3

Achtergrond van de expertise over dyslexie bij volwassenen

Introductie


De door de EU ondersteunde Grundtvig workshop (Maart 2014) ALIPPE en de ALIPPE Erasmus+ KA1 workshop (Maart 2016) voor Europese Gevangenisdocenten zijn bijzonder goed gewaardeerd. (the best training, I ever have participated in!"). Enige deelnemers hebben het zelfs op zich genomen om een vertaling te maken in hun eigen taal. Naast de Nederlandse en de Engelse versie, is er nu ook een Zweedse, een Italiaanse, een Duitse en een Griekse versie.

Waarom zoveel aandacht voor gevangenis onderwijs? Het acronyme ALIPPE betekent "Awareness Literacy Improvement Possibilities for Post-secondary Education". (Bewust worden van Taalvaardigheid verbetermogelijkheden in het Post-secundaire Onderwijs. Laaggeletterdheid is een onderwerp wat veel aandacht heeft; de ALIPPE cursus met een gestructureerde docenten en cursistenboek, kan zeker ook van nut zijn voor post-secundair en volwassenenonderwijs instellingen en docenten. Het geeft de (jong)volwassenen met leermoeilijkheden weer vertrouwen in eigen kunnen en het helpt te herkennen waar de dyslectische leerstijl over gaat.

In 2009 kwam dat bij elkaar: Jan van Nuland (zelf dyslexisch, eigenaar van Valk&Uil, trainer/ coach van dyslectische volwassenen en auteur van "Slimmer dan je baas" een boek van en voor dyslectische volwassenen.) had aangeboden deel te nemen in een Fins initiatief voor een EU Grundtvig Learning Program "Breaking-Barriers". Bij het zoeken naar een volwasseneneducatie instelling om als partner in het project samen te werken, ontmoette hij Annet Bakker (gevangenisdocent; toen ook: centraal contactpersoon onderwijs van DJI, en nu ook: voorzitter van de EPEA).

Het Breaking Barriers Nederlandse regionale seminar (April 2012) had als titel: "dyslexia in detention"; Dit was nu eenmaal het Nederlandse speerpunt, terwijl het algemene projectdoel was om "de andere manier van denken (en de mogelijkheden) van de dyslecticus onder de aandacht te brengen. Dit seminar was de aanleiding voor DJI om opdracht te geven voor een Nederlandse Pilot over dyslexie ondersteuning in drie gevangenissen. In nauwe samenwerking met een groep gevangenisdocenten en -bibliothecarissen, werd het materiaal van Valk&Uil aangepast aan hun situatie em draaiden zij de cursus met groepjes gedetineerden. De uit zes lessen bestaande cursus kreeg voorbeelden, opgaven en een cursistenboek in een eenvoudige taal.

De "Learn for Life / Festival van het leren"-organisatie waardeerde de Nederlandse bijdrage aan het Breaking Barriers project met de "Internationale Prijs 2012". Later, in 2013, moedigde het Landelijk Platform (de Grundtvig Nationale Authoriteit) Valk&Uil aan om hun expertise Europees te verspreiden via een Grundtvig workshop voor gevangenisdocenten: dit was aanleiding om het docenten- en cursistenboek beter en fraaier te maken en het te laten vertalen in het Engels. Ook voor 2018 staat een ALIPPE workshop voor gevangenisdocenten op het programma.

De band met het gevangenisonderwijs wordt verder versterkt door deel te nemen aan projecten van de EPEA (Europese gevangenisonderwijs Vereniging); Valk & Uil zal deelnemen aan de EPEA conferentie in Wenen (Nov. 2017) en was ook aanwezig op de EPEA conferentie in Antwerpen (Oct. 2015).

Er bestaan al vormen van samenwerking met volwasseneneducatie organisaties en -docenten, zowel in Nederland als internationaal; Iedere nieuwe vorm van samenwerking wordt met open armen tegemoet gezien.