banner3

ALIPPE Basiscursus Anders Leren

"Mensen zijn verschillend in hoe zij tijdens het denken met informatie omgaan en hun gedachten organiseren"

Richard J. Riding beschrijft twee cognitieve dimensies: Een talige-beeldende dimensie en een holistische-analytische dimensie.

Valk&Uil volgt het vaak beschreven experimentele bewijs dat dyslectici zich prettig voelen in holistische/beeldende werkomgeving en dat een talige/ analytische leeromgeving meer obstakels biedt.

De ALIPPE basiscursus Anders Leren bewijst deze aanname nogmaals. Deelnemers met vaak negatieve gevoelens over hun (meestal talig/analytisch aangeboden) scholing, waarderen de opbouw van de cursusinhoud, de wijze waarop de cursus wordt gegeven, en de aantrekkelijkheid van de setting van de cursus. Via een meervoudige intelligentie test en enige eenvoudig groepsoefeningen worden de cursisten zich bewust van hun eigen individuele cognitieve stijl. In de lessen over geheugen, lezen, schrijven en het doen van een presentatie bieden de gelegenheid om eigen strategien eigen te maken. Strategie die het leren makkelijker maken omdat de cursist de sterktes van hun eigen individuele stijl gebruikt.

Voor een aantal cursisten blijkt de ALIPPE basiscursus Anders Leren de eerste cursus die zij ooit hebben afgemaakt!

De voornaamste doelen van de cursus

Deze cursus is bedoeld voor (jong)volwassenen die de aansluiting in het onderwijs hebben gemist en vaak negatieve herinneringen hebben aan de schooltijd. Het uitgangspunt van de ALIPPE aanpak is, dat de cursisten een andere leerstijl hebben dan de leerstijl die zij in het reguliere onderwijs kregen aangeboden.

De cursus is ontworpen om cursisten met leermoeilijkheden ervan bewust te maken dat er een andere manier van leren is dan die waar zij mee hebben geworsteld. Een leerstijl, die goed bij hen aansluit en die hen verrassend veel mogelijkheden geeft om de taalvaardigheid te verbeteren, waardoor ze meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

De sterke kanten van de cursisten en hun interessegebieden worden naar voren gehaald. Door gebruik te maken van hun specifieke sterke kanten, kunnen zij leren hun vaardigheden te verbeteren in lezen, schrijven, onthouden en het geven van presentaties. Daarnaast worden er ook hulpmiddelen en methoden aangeboden ter ondersteuning van dit proces. De frustratie vermindert en de cursisten krijgen weer plezier in leren.

De cursisten kiezen in de eerste les een onderwerp waar ze veel van af weten en/of waar hun passie ligt (hun sterke kant). De docent zoekt voor iedere les materiaal (op internet of in tijdschriften) dat past bij de onderwerpen die de cursisten gekozen hebben. De cursisten voeren de opdrachten uit en gebruiken daarbij hun eigen onderwerp. Zij maken daarover een korte presentatie (3 min.), waarbij ze alles wat ze in de cursus hebben geleerd toepassen. De cursisten houden hun presentatie in de laatste les, waarbij zij een podium krijgen en de daarbij behorende waardering accepteren. Zo openen zij zich voor een nieuw perspectief.

Hier volgt een samenvatting van de doelen per les. In het lesplan staat meer praktische uitleg over de effecten en de strategieŽn van de betreffende les.

De zes lessen

Les 1: Op zoek naar je kwaliteiten


Aandacht voor de speciale talenten van de cursisten en voor de onderwerpen waar zij interesse in hebben, vertrouwd mee zijn of goed in zijn. Wanneer ze daarbij succes ervaren neemt het zelfvertrouwen toe, wat een bijdrage levert aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Les 2: Focus en concentratie


Aandacht voor de specifieke dyslectische kwaliteiten; naast moeilijkheden zijn er ook mogelijkheden.

Les 3: Onthouden wat belangrijk is


Aandacht voor de dyslectische kwaliteiten wat betreft onthouden.
Aanreiken van hulpmiddelen en methoden om de leer- en werkstijl te verbeteren

Les 4: Slimmer lezen


Aandacht voor de dyslectische kwaliteiten wat betreft lezen en informatie verzamelen.
Aanreiken van dyslexievriendelijke werkwijzen en verbeteren van de talenten.

Les 5: Slimmer schrijven


Aandacht voor de dyslectisch kwaliteiten wat betreft schrijven en vertellen.
Aanreiken van dyslexievriendelijke werkwijzen en verbeteren van de talenten.

Les 6: Het verhaal vertellen


De cursisten krijgen een podium om een presentatie te houden voor de groep, waarbij zij gebruik maken van hun sterke kanten.
Zij accepteren de waardering en openen zich voor een nieuw perspectief.