banner3

ALIPPE basiscursus Anders Leren

Dyslexie-cursus, Docentenboek, Cursistenboek, Docentenworkshop


ALIPPE biedt volwasseneneducatie organisaties / docenten een middel om ”moeilijke leerders” te laten zien dat zij tot meer in staat zijn dan de schoolresultaten voorspellen.

ALIPPE vermindert de weerstand tegen het leren, door te focussen op een andere manier van leren en de passie van de student. De ooit als ”moeilijke leerder” te boek gestelde, krijgt succeservaringen en meer zelfvertrouwen in zijn/haar taalvaardigheid, wat enthousiast maakt om nieuwe leeruitdagingen aan te gaan.
Lees meer

De uit 6 lessen bestaande dyslexie-cursus wordt ondersteund met een goed gestructureerd docentenboek en een een full colour geilustreerd cursistenboek.
Lees meer

Docenten worden uitgenodigd deel te nemen aan een zeer goed gewaardeerde ALIPPE docentenworkshop.
Lees meer


               participants grundtvig ALIPPE workshop 2014                participants grundtvig ALIPPE workshop 2014

ALIPPE docentenboek introductie

lees de introductie tot de methode ALIPPE