banner3

ALIPPE grundkurs i olika sätt att lära

Dyslexia course, Teacher's book, Student book, Teacher's workshop


ALIPPE offers to adult education organisations / teachers a means to convince "the difficult learner" that he/she is more capable than school results would predict.

ALIPPE är ett kursmaterial som syftar till att ge vuxna en chans att upptäcka sina inneboende förmågor och utveckla individuella strategier för fortsatt lärande. I kursen får den studerande tillfälle att framgångsrikt skapa och framföra ett eget arbete och på så sätt öka sin akademiska självbild.

Projekt Alippe vänder sig till personer som känner sig osäkra inför att studera pga ovana, osäkerhet eller tidigare negativa erfarenheter. Syftet med kursen är att minska motståndet mot studier och öka medvetenheten om det egna lärandet.

The 6 lessons dyslexia course is supported with a well structured teacher's book and a full colour illustrated student book.

Teachers are invited to participate in a well appreciated ALIPPE teacher's workshop.


               participants grundtvig ALIPPE workshop 2014                participants grundtvig ALIPPE workshop 2014

EPEA: ALIPPE Prison Educators Experiences

Meeting prison educators who have experience with ALIPPE


Prison educators from European countries who have participated the Dutch Prison Pilot (2012/2013), the Grundtvig ALIPPE workshop (2014) or the Erasmus+ KA1 ALIPPE workshop (2016); Some of them have run the dyslexia course or worked through the material.

The EPEI (EPEA Initiatives) supports this event.