banner3

ALIPPE train the trainer events

Introductie


In geen enkel Europees land worden de problemen die bij dyslexie horen, in het volwassenenonderwijs volwaardig opgepakt. In deze tijd is juist in iedere werkomgeving het leren van nieuwe middelen en methoden een belangrijke schakel in het vinden of houden van een baan. Het zou goed zijn als zowel de dyslectische student als zijn docent bekend zijn met de manier waarop de dyslectische volwassene beter kan leren.

Er zijn dyslectische volwassenen in alle geledingen van de samenleving, zowel universitaire studenten en docenten als op de werkvloer of in gevangenissen. Al deze mensen profiteren ervan als zij zich beter bewust zijn van de specifieke manier van leren die bij hen past en die gebruik maakt van hun sterke kanten. De "ALIPPE cursus Anders Leren" geeft de dyslecticus hiervoor handvaten en de "ALIPPE train the trainer events" geven de docenten inzicht in "het speciale" van het leren van de dyslecticus.

Het thema "verschillen in leerstijlen" is populair bij de dyslectici zelf. Zij herkennen dat zij anders denken en dat zij andere werk- en leer-strategieën hebben. In de opleiding van de docenten worden deze verschillen in leerstijlen genegeerd: Wetenschappers zijn het (nog) niet eens over de validiteit hiervan. Docenten die geïnformeerd zijn over de ALIPPE concepten en die de ALIPPE studenten cursus hebben gedraaid hebben het bewijs gezien. Het enthousiasme voor de aanpak en de vooruitgang die hun studenten ten toon spreiden leveren dit bewijs. Dit is nog meer het geval als docenten de opgedane inzichten toepassen in hun overige lessen.

Als U geïnteresseerd bent en als U hierover verder wilt praten mailt U dan met
info at alippe.eu
Of bel ++31 (0)6 49 720 715

Verschillende soorten volwassenenonderwijs


De ALIPPE pedagogische strategieën hebben hun waarde bewezen in de studenten cursus "Studeren met dyslexie" en de dyslexie seminars die door Jan van Nuland zijn gegeven op vele Nederlandse Universiteiten en Hoge Scholen.

Ook remedial teachers en ROC docenten alsook de dyslexie specialisten van Stichting Lezen en Schrijven ondersteunen de principes waarop ALIPPE is gebaseerd.

De ALIPPE cursus Anders Leren, heeft een aantrekkelijke vorm gekregen, na een intensieve samenwerking met gevangenisdocenten. Wij hebben nu ervaring opgedaan met de situatie in Europese gevangenissen. De aanpak zal echter ook goed kunnen passen bij andere vormen van postsecundair (jong)volwassenenonderwijs.

Als U geïnteresseerd bent en hierover verder wilt praten, mailt U dan met
info at alippe.eu
Of bel ++31 (0)6 49 720 715

Outcome of the workshops

Activities / Tasks carried out:


1. Work through the "ALIPPE introduction to a different way of learning" dyslexia course by performing and experiencing the course tasks oneself, and being informed about the theory behind it.
2. Do a Multiple Intelligence test and discuss personal learning styles and the possible differences with dyslexic student learning styles.
3. Learn about Mind Mapping by creating a mind map on the participants teaching experience and collaborate with colleagues to create a group mind map on possibilities to support dyslexia in prison education situations.
4. Cooperate and discuss with colleague teachers pedagogic strategies and implementation in the daily teaching practise with dyslexic students.
5. Present course tasks and give a final presentation on implementation the workshop learnings in the home situation and daily practice.

Job related skills and competences acquired


1. Obtain the skills and competencies to teach and implement the "ALIPPE introduction to a different way of learning" dyslexia course.
2. Obtain the skills to test Multiple Intelligence, the competence to interpret student test results and to support for students with special learning styles.
3. Derive the skill to use and teach the use of mind maps and the competences to support dyslexic students in making effective use of these techniques.
4. Obtain the competences to recognize behaviour and learning needs of dyslexic students and have the skills to support them in regular lessons. .